GoodSync 10.9.2.2

GoodSync 10.9.2.2

Siber Systems – 25MB – Freeware – Windows Mac
ra khỏi 348 phiếu
GoodSync sử dụng một thuật toán đổi mới đồng bộ để đồng bộ hóa dữ liệu giữa các máy tính để bàn máy tính, USB ổ đĩa, máy tính xách tay và nhiều hơn nữa. GoodSync kết hợp chống đạn độ tin cậy với một giao diện rất dễ sử dụng.

Tổng quan

GoodSync là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Siber Systems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 785 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GoodSync là 10.9.2.2, phát hành vào ngày 25/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 10.9.2.2, được sử dụng bởi 52 % trong tất cả các cài đặt.

GoodSync đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 25MB.

Người sử dụng của GoodSync đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho GoodSync!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 785 UpdateStar có GoodSync cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản